دانشگاه صنعتی اصفهان

 

                            

دکتر علی نصیرپور

دانشکده کشاورزی

صنایع لبنی (1)

صنایع لبنی (2)

کنسروسازی

اصول فراوری محصولات غذایی

دروس کارشناسی

صنایع لبنی تکمیلی

دروس کارشناسی ارشد

فرمولاسیون های غذایی

دروس دکتری