دانشگاه صنعتی اصفهان

Text Box: استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد:
1. مولود نورانی (1386) : مدلسازي و بهينه سازي شرايط فرايند پنير سفيد تهيه شده به روش اولترافيلتراسيون از مرحله نمك زني خشك تا عرضه به مصرف كننده.
2. بهاره سالمی (1386) : مطالعه انتقال حرارت در طي پاستوريزاسون خاويار.
3. آسیه احمدی دستگردی (1387) : خصوصیات فیزیکی و رئولوژیکی امولسیون های روغن در آب (O/W) مقاوم به حرارت تولید شده با امولسیفایرها و پایدارکننده های مختلف.
4. مهلا امیر (1387) : ساختار و شرایط تشکیل کمپلکس بین صمغ کتیرا و پروتئین بتا لاکتوگلوبولین.
5. حميد اميري مرويلي (1387) : اثر پايداركننده ها و شرايط پيش پخت بر ويژگي هاي فيزيكی و حسي كنسرو دو رقم برنج بومي و رقم باسماتي طي نگهداري.
6. فروغ حسیبی (1387) : توليد منبع غني از پپتيدها ي عاري از فنيل آلانين با استفاده از هيدروليز آنزيمي آب پنير براي بيماران فنيل كتونوري .
7.زهرا ایزدی (1387) : تولید ماست غنی شده با استرول های گیاهی و بهینه سازی ویژگی های فیزیکی آن .
8. حيدر رفيعي (1387) : بررسي خصوصيات حسي ورئولوژيکي ماست غني شده با اينولين.
9. فاطمه سیاه مشته (1387) :  بررسي مهاجرت ترکيبات از بسته بندی Al/PP ( semi rigid) به یک نوع خورشت ایرانی (خورشت قیمه) پس از فرايند حرارتی و در طی نگهداری.     
10. فردین تمجیدی (1387) : ريزپوشينه‌دار کردن روغن منابع دريايي حاوي اسيدهاي چرب زنجيره بلند امگا 3 و بررسي خصوصيات حسي و فيزيکي ماست غني شده با آن.  
11. زهرا آذری (1388) : اثر پایدارکننده ها و pH بر پایداری کلوئیدی دوغ . 
12. طاهره واعظ دلیلی (1388) : بررسی برهم کنش های بین بتا لاکتوگلوبولین و ایزوله پروتئین سویا درpH  خنثی در طی فرایند حرارتی.
 13. امید رستمی (1388) : مقايسه اثرپودر شير ، پودر آب پنير و پودر کنسانتره آ ب پنير اصلاح شده بر خصوصيات رئولوژيکی و حسی خمير و نان تافتون .
14. ایوب احمدی (1389) : 
15. فاطمه احمدی (1389) : 
16. نادیا احمدی (1389) : 
17. نادیا گرکانی (1389) : 
18. مجتبی ساجدی (1389) : 
19. سیما سعیدی (1389) : 


     
    

.

دکتر علی نصیرپور

دانشکده کشاورزی